با استفاده از لایه های مقاوم ساز  شیشه ، سازه خود را در برابر زلزله ، انفجار و سرقت ایمن کنید

نحوه استفاده لایه ها بستگی به ضخامت ، ابعاد و گرید ایمنی شیشه داشته و هرچه قدر مقاومت بیشتری نیاز  باشد از میکرون بالاتری باید استفاده کرد

همانطور که می دانید شیشه شکسته  بعد از شکسته شدن راه ورود به داخل فراهم می شود و اثرات پرتاب خورده شیشه باعث خسارت جانی و مالی می شود با استفاده از لایه های ایمنی از پرتاب هرگونه خرده شیشه جلوگیری شده و راه های ورود بسته میباشد

  1.  100 میکرون : 4 Mil
  2.  200 میکرون: 8 Mil
  3. 300 میکرون: 12 Mil