محاسن استفاده از لایه های سولار (Energy saving)

1.جلوگیری از ورود اشعه مادون قرمز و گرم شدن داخل ساختمان :

با استفاده از لایه های سولار ورود اشعه مادون قرمز کنترل شده و دمای داخل سازه مطلوب می گردد و اثر آزار دهندگی نور خورشید از بین رفته  و مصرف برق در جهت خنک کردن داخل ساختمان به حداقل میرسد

2.عدم جلوگیری از ورود اشعه های ماوراء بنفش(UV)

همانطور که می دانید اشعه UV باعث ضرر و آسیب پوستی شده و تغییر رنگ اجسام را در بر دارد با استفاده از لایه های سولار ، دیگر آسیبی  به شخص و لوازم داخل ساختمان نمی رسد